Det gode minnesamværet

I Norge har vi lang tradisjon for minnesamvær etter seremonien. Vi samler familie, slekt og venner rundt oss for å minnes den som har gått bort.

Det er vanlig at noen ord sies innledningsvis, og deretter kan den som måtte ønske det ta ordet for å dele minner og tanker. For familien er det ofte en stor styrke i sorgen å oppleve at også andre har hatt sterke bånd til avdøde. Det gode minnesamværet er kanskje aller viktigst når sorgen er aller dypest. 

Vi kan bistå familien med tilrettelegging og organisering av minnesamvær etter seremonien.

 

 

Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no