Minnevers

Vers til annonse og blomster:

 1. Akk en plass er tom!Hvor vi ser oss om,luften synes enn å gjemmeklangen av den kjære stemme;Gjenlyd av små trinngår til sjelen inn.
 2. Alltid andres ve og velaldri sparte du deg selv.En inderlig takk fra dine kjære.Din godhet og omsorg vi i minnet vil bære.
 3. Alltid kjærlig, god og mild,aldri vi deg glemme vil.
 4. Bedre lodd ei finnes kan,enn hvile trygt i Jesu favn.
 5. Borte for alltid, men likevel nær.Du var for oss alleså inderlig kjær.
 6. Den beste i verdendu var, kjære far.Nå reiser du fra oss,kun minner vi har.Men du gav oss minner,de beste på jord.Du slet for oss alle,en barneflokk stor.Nå har du fått hvile,vi unner deg det.Men, savnet er stort,kjære, hvil i fred.
 7. Den største glede en kan ha,det er å gjøre andre glad.
 8. Det led mot aften,din sol gikk ned.Din smerte stilnet,og du fikk fred.
 9. Din tapre strid for livet,den er over.Din lange kamp mot sykdom,den er endt.I fred og uten sorger,nå du sover,befridd fra hver en smertedu har kjent
 10. Dine kjære feller tårer,ved ditt savn, i Jesu navn.
 11. Ditt gode smil, din varme hånddu rakte til oss alle.Din omsorg for oss var så storog sårt vi vil deg savne.
 12. Ditt hjerte som banketså hardt for oss alleditt øye som lysteav godhet og varmehar stanset og sluknettil sorg for oss hjemmemen hva du har værtvil vi aldri glemme.
 13. Ditt hjerte som banketså varmt for oss alleog øyne som lysteog strålte så ømthar stanset og sluknettil sorg for oss alle.Hva du har gjortskal aldri bli glemt.
 14. Ditt lange liv er slutt,hos Jesus får du hvile ut.
 15. Ditt liv du alltid byggetpå kjærlighetens grunn.Du tenkte først på andrehelt til siste stund.
 16. Du forlater jordens møye,for å hvile i det høye.
 17. Du gikk fra ossså alt for fort,følte ennå du haddeså mye ugjort.Du var oss alleså inderlig kjær,du gav oss så mye,du stod oss så nær.Du kjempet så tappert- sykdom til tross,du gav aldri opp håpet- du trøstet oss.
 18. Du har stridt i mange dage,nu vil hvilen søtt deg smake.
 19. Du led, du stred, du seier vant,og hvile du hos Jesus fant.
 20. Du sovnet så freidig da reisen var slutt.Den evige hvilen er kommet.Vår takk, kjære mor (far) for alt du har gitt,for alt du har ofret, for alt du har slitt.Vår trøst er gode minner omen enestående mor (far).
 21. Du sovnet så stilleda reisen var sluttfra alt som deg plagetnå hviler du ut.
 22. Du sovnet så stilleda reisen var slutt,fra alt som deg plaget,nå hviler du ut.Vi unner deg hvilen,men savner deg så.Takk for all kjærlighetdu lot oss få.
 23. Du var oss alle så kjær,derfor så tung å miste.
 24. Du var så vond å miste.Du var så god å ha.Men alle gode minner,kan ingen fra oss ta.
 25. Du vil alltid det gode vinne,Gud velsigne ditt minne.
 26. Døden kom så barskt og brått,og førte deg så hastig bort.
 27. Døden skiller venn fra venn,sist møtes vi igjen.
 28. "Eg er oppstoda og livet.Den som trur på meg skal levaom han så døyr"Johs. 11.25
 29. Elsket i livet, savnet i døden,evig for deg skinner morgenrøden.
 30. Elsket og savnet.
 31. Elsket og savnet. Hvil i fred.
 32. En bedre plass du fikkda du til Jesus gikk.
 33. En liten engel til oss kom,hilste blott og vendte om.
 34. Der nede i fra lien der hørtes bjelleklangOg likeså fra Vinstradalens setre.Den glade stemning økende med allslags fuglesang,Med fossedur og sus fra alle bekker.Da hviskedes en lengsel dypt inne i min sjel,Akk, om jeg fikk leve og dø blant disse fjell,Hvo
 35. En siste hilsen vi deg sendermed takk for alt som du oss gavog folder her våre hendervår kjære far ved din grav.
 36. Et hjerte av godhet har sluttet å slåen gavmild hånd har dovnet.Vondt å miste,vondt å forstå,men fred du fikkda du sovnet
 37. Et hjerte kan slå,et hjerte kan briste.En venn kan man ha,en venn kan man miste.Men i våre hjerter er du gjemt. For en som deg blir aldri glemt.
 38. Et strevsomt liv har ebbet uten flittig hånd er dovnetdin arbeidsdag har nå tatt sluttditt gode hjerte sovnet.
 39. Et strevsomt liv har tatt slutten flittig hånd har dovnet.Et mildt og kjærlig blikk gått utet gavmildt menneske sovnet.
 40. Ett barn vi ventet,en engel vi fikk.Livet er skjørt,ta det ikke for gitt.
 41. Farvel vinker trærne til degtakk for alt nikkerblommene som du elsket så høytog ønsker deg lykkepå din siste reise
 42. For oss du kjempetfor oss du stredfor oss du gråtfor oss du leddet er vel ingensom riktig vethva du har øst utav kjærlighetog vi står tilbakemed takk i våre sinnmens du vandret stilletil hvilen inn.
 43. Fra ditt liv så lett vi finner,gode, rike, vakre minner.
 44. Fra livet til dødener veien så kort,vi kan ikke fatteat du er gått bort.
 45. Fritt suser trærnerundt hjemmet du elsket.Farvel nikker blomstenedu vernet så tro.Takk kvitrer fuglenesom dagen deg hilset.Stilt hvisker vinden:"sov i ro".
 46. Frå livet til døden er vegen så kort,me kan ikkje fatte at du har gått bort.
 47. Gje meg handa di, ven, når det kveldar, det blir mørkt og me treng ei handLat dei ljose og venlege tankar,fylgja med inn i draumars landLat varmen frå ein som er glad i deg,tenne stjerner i mørkaste nattGje meg handa di, ven, når det kveldar,det blir mørk
 48. Gjennom sorgens tåke skinneren vakker krans av gode minner.
 49. Glad du mottok dødens bud,smilende imot din Gud.
 50. Gode venn som vandret fra oss.Takk, ja takk for alt du gav oss.Minnets verden lys og fager,stråler mot oss alle dager.
 51. Gråt ikke for at jeg er borte,gled dere over at jeg har levd
 52. Ha takk for alle gode minnertakk for all den hjelp du gavtakk for gode ord som skinnerom du legges i din grav.
 53. Ha takk for du vernetog stelte så vel,ha takk for alt.
 54. Ha takk for hvert smil du gav,og hver en bønn du bad.
 55. Helt enestående,med omsorg og tanke for alle,sosial, omgjengeligog alltid positiv.Tusen takk for altdu har vært for oss.
 56. Herre senk din fred,over hans hvilested.
 57. Herrens fred du hilses med,hvil hos Gud og hvil i fred.
 58. Hjemme i himlen skal lovsangen tonemektig som havet når bølgene slår.Hjemme i himlen blir alle ting nye.Rene som Jesus om tronen vi står.
 59. Hjertet som banket for andre,for alltid har stilnet av.To flittige hender er foldetsom aldri tok, men gav.
 60. Hva du led det ingen kjennerstille selv du smerten barsmilte dog blant dine vennertakk for alt du for oss var.
 61. Hvil i fred.
 62. Hvil nå, vår kjære.Døden du valgte.Grensen var nådd.
 63. Høyt elsket,dypt savnet.
 64. Høyt er du elsket,dypt er du savnet.
 65. Høyt var du elsket,dypt blir du savnet.
 66. I hjertet vårt vi deg vil minnes,få som far i verden finnes.
 67. I natt kom farfor å hente sin brudtok mor sin håndog sammen vandret dehjem til sin Gud.
 68. I sorg ved din bårevi sammen stårog takker for altgjennom mange årdypt i hjertetvi minnene gjemmerog deg kjærevi aldri glemmer.
 69. I vårt minne du lever som trygg og tålmodig.Takk kjære morfor den styrke du gav.Takk kjære mor for alt det du var.
 70. Ingen er med oss for alltid,tiden forsvinner så fort,men minnene får vi beholde,til lindring når savnet er stort.
 71. "Jeg er oppstandelsen og livet.Den som tror på meg, skal leveom han enn dør."Johs. 11.25
 72. La dine hender få hvile,legg dem til ro i ditt fang.De strevet hver dag og hver time,de trenger å hvile engang.
 73. La nu kransen på din kistetolke vårt farvel, det siste.
 74. Like til sist-din omsorg var stor.Du tenkte på fuglen, på blomstene som gror.Du tenkte på alle,og ville dem vel.Nå kan du hvile-nå er det kveld.
 75. Livet du har levdlangt og lengedu hviler nåmed den trygghet og omsorg du gavi tankene våre du alltid vil være.Sårt er savnet.
 76. Livets kamp er over,nu blidt og stilt du sover
 77. Livets sol er gått ned,sov nu søtt og hvil i fred.
 78. Min livslykke ble så kort,da du så hastig ble revet bort.
 79. Minnes deg i all vår tid,du var kjærlig, god og blid.
 80. Minnet om det du var,en skatt vi alltid har.
 81. Mor har strakt ut hånden,far har grepet den.På den andre siden møtes de igjen.
 82. Mot sykdom og smertedu kjempet og led.Vi savner deg sårt,men unner deg fred.
 83. Nordan under fjellom eg veit meg ein stadder eg tilsist skal kvile.Hengbjørkjer lyser i rekkje og rad,regndroplet suslar i skjelvande blad.Sorga er tung å grøde.
 84. Nu du søtt og stille sover,la så jorden dekke over.
 85. Nyss vandret du blant oss her,vi alle hadde deg så kjær.
 86. Nå er plassen tom,hvor du gikk og kom.
 87. Nå har du kjempet ut,og hviler hjemme hos din Gud.
 88. Nå lukker seg mitt øye,Gud fader i det høye,i varetekt meg ta.Fra synd og sorg og faredin engel meg bevare,som ledet har min fot i dag.
 89. Når dere kommer etter,hvisket kvinnenda skal jeg ventei den svimle svingenbak havetog bak himmelen og vindender skal vi væreevige og ingen
 90. Om ditt liv ble kortdu lykke oss gavvi minnes med savnfor det du varfor meg som mannog for oss som far.
 91. Om fiske og fjell du alltid drømte,selv om sykdom dine krefter tømte.Du ønsket å dra, men maktet det ei,nå er lengselen over for deg.
 92. Ord som klart kan uttrykkedin grenseløse godheter ikke oppfunnet.
 93. Räkna de lyckliga stunderna blott och glöm dom som sorger dig ge. Göm alla soliga minnen du fått och allt ska sig ljusare te. Himlen kan vara ibland så tom och grå men då ska du ju bara tänka tyst som så: Räkna de lyckliga stunderna blott och låt dom i hj
 94. Roser kan visne,skjønnhet kan forgå,minnet om deg vil alltid bestå.
 95. Skal hilse fra fjelletjeg kommer med bud;det lyste så herlig der inne.På floene vogga myrduna brud,mens vindene lekte så linne.Dèt let i kvar busk, det var slikt et kor,og sang til mitt øre seg søkte.Og rypa, min elskede, møtte mitt spor,hvor sti langs me
 96. Skal vi møtes der ved strandenNår vår reise er forbi?Kaste anker nær hinannenI den havn for stormer fri?
 97. Skjønt er å hvile når kreftene dovner,trøtt etter årenes slit og strev,skjønt i den evige hvile å sovevi ønsker deg alle, hvili fred.
 98. Snill og god du var til det siste,derfor så inderlig tung å miste.
 99. Solen skinte en liten stund,alt var lek i livets lund.
 100. Stille du led,Hvil nu i fred.
 101. Stille du led,hvil nå i fred.
 102. Stille du levde, stille du døde.Stolen er tom, stuen er øde.
 103. Stille du vandrettålmodig du lednu er du hjemme hos Jesus i fred.
 104. Stille er tonane,dei i mitt instesom løyser mi glede.Takk, Du som sendemeg stilla!
 105. Stille lukket du ditt øye,i fra sorg og savn og møye.
 106. Stille suser trærnerundt hjemmet du elsketfarvel nikker blomstenedu vernet så tro.takk kvitrer fuglenedu vår så glad imildt hvisker vinden;"sov nå i ro".
 107. Stille suser trærnedin smerte er bortefarvel nikker blomstenedu vernet så trotakk kvitrer fuglenedu var så glad imildt visker vinden"sov i ro".
 108. Stille kom døden,den kom som en venntok far i håndenog førte han hjem.
 109. Stilt susar vindenom fjella du elskaTakk, nikka blomanedu verna så truFarvel, kvitrar fuglanedu var så glad iMildt kviskar vinden:"sov i ro".
 110. Stilt suser vindenom hjemmet du elsket.Takk, nikker blomstenedu vernet så tro.Farvel, kvitrer fuglenedu var så glad i.Mildt hvisker vinden:"Sov i ro".
 111. Størst av alt er kjærlighet.
 112. Sørg ikke over at jeger død, men gled dere over at jeg har levet.
 113. Så kom dagen, og siste timen,livets vei til ende var.Takk for dager, takk for minner.Takk for alt du for oss var.
 114. Så la oss møtespå den andre sidenhvor alt er velog ingen skilles merda skal vi glemmesorgen, glemme tidensom såret oss på jordmens vi var der.
 115. Så lukker vi deg i våre hjerter inn,og gjemmer deg innerst inne.Der skal du fredfullt bo i våre sinnsom et kjært og dyrebart minne.
 116. Så tomt og stille det blir her hjemmenår den man elsket forlatt oss harei mere høre din kjære stemmetakk for alt du for oss var.
 117. Sårt er savnet.
 118. Takk du mor for strevet,for varmen du gav oss i ord.Takk for du iblant oss fikk levet,så lenge her på denne jord.Takk for alt du for oss var,takk for lyse, gode minner.Kjærlig trygghet du oss gav,ingen slik på jord vi finner.
 119. Takk for alle gode minner.
 120. Takk for alle våre dagerog stunder så rike var.Takk for minnekransens kjedersom så vakre blomster har.
 121. Takk for alt du for meg var.Takk, når vi nå avskjed tar.
 122. Takk for alt du for oss var,kjærlig venn og far.
 123. Takk for alt du var,alltid den kjærlige far.
 124. Takk for din kjærlige omsorg for oss alle.
 125. Takk for ditt lyse sinn,til du gikk i døden inn.
 126. Takk for hvert et vennlig ord,som du talte her på jord.
 127. Takk for hvert et øyeblikk,du her nede iblant oss gikk.
 128. Takk for smil og gode minner,som sol gjennom sorgen skinner.
 129. Takk kjære morfor år som har gått.Takk for all omsorgvi alle har fått.Takk for din kjærlighetså stor.Takk for allt, kjære mor.
 130. Takk vår kjære,i minnene vil du leve for alltid.
 131. To snille øyne er lukket,to flittige hender har stilnet.Et omsorgsfullt hjertehar sluttet å slå.Vi unner deg hvilen,men savner deg så
 132. Trett av dage, mett av år,hvile du hos Herren får.
 133. Borte for alltid,men likevel nær.Du var for oss alleså inderlig kjær.Takk for alt
 134. I've lived a life that's full - I've travelled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way.
 135. Vi glemmer deg aldri
 136. Vi har en liten søster, vi har en liten brorsom er litt annerledes enn andre barn på jord.  De kom til denne verden det vanskelige stedmed mindre håndbagasje enn vi er utstyrt med.Vi har vår eng og åker. Vi har vårt kjøpmannskap.Og vi beregner livet i vin
 137. Vi unner deg morden søvn du har fåttog sender mot himlenvår takk.Du gav deg selvi stort og småttog nå kjære morsov godt.
 138. Vi vil savne deg
 139. Visst kjem ein morgonetter svarte nattada er det ljost att, da skin det sol.Å l, lat meg vakna og finne gledai alt gud skapte,i alt som gror.
 140. Våre tanker tilbake går,den gang vi var små av år.Vi gode minner om deg har,vår kjære far.
 141. Å leve er å samleopp perler på en tråd.En for de lyse minner,en annen for de grå.Hver enkelt har sitt perlebåndmed dyrebare minner.For minner liver evigselv om livet selv forsvinner.

 

Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no