Seremoni for avskjed

En vakker og gjennomtenkt gravferdsseremoni er en god støtte for den nærmeste familien. Fellesskapet med de andre, markeringen av den absolutte avslutningen av dette livet og ofte også styrken i å se at mange andre har hatt bånd til det mennesket som har gått bort.

En god og nær seremoni kan sette oss i stand til å akseptere tapet, akseptere at relasjonen til avdøde må endre seg og hjelpe oss med å skape nye bånd til den som har gått bort. Slik kan et elsket menneske være med oss videre samtidig som vi lever våre egne liv.

I Norge er det vanlig med åpen seremoni som annonseres i avisen. Vi samarbeider tett med familien om å finne den riktige formen og det gode innholdet. Vi strekker oss langt for å imøtekomme familiens ønsker.

Vi tilrettelegger for seremonier innenfor alle tros- og livssynsretninger, og vi samarbeider med lokale trossamfunn.

De fleste gravferdsseremonier foregår i kirken. Samtidig finnes det nå tros- og livssynsnøytrale seremonirom mange steder i landet. Her kan du finne mer informasjon om noen vanlige gravferdsseremonier:

Kirkelig seremoni      Personlig seremoni      Humanistisk seremoni   

Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no