Et gravsted å besøke

For de fleste etterlatte vil det være viktig å ha en grav å gå til. All gravlegging i Norge må skje på kirkegård, med unntak av urnenedsettelse hvor også minnelund kan benyttes.

Ved kremasjon med påfølgende askespredning blir det ikke gitt anledning til å opprette et gravsted i tillegg. Dette følger av norsk lov.

Graven er automatisk fredet i 20 år, og for denne perioden betales ikke festeavgift. Perioden kan deretter forlenges mot avgift.

Vi forhandler mange vakre gravsteiner, spør oss gjerne om råd.

 

 

Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no