Bistand ved dødsfall

I dag skjer de fleste dødsfall på institusjon, og vi blir ofte varslet av lege eller personalet ved sykehjemmet/sykehuset. Vi får oppgitt hvem som er gravferdsansvarlig i familien og tar kontakt for å avtale et første møte. Hovedsaken i dette møtet vil være å bestemme tid og sted for henting av avdøde, dato for seremoni og hvilken gravplass som ønskes benyttet. Samtidig avtaler vi tid og sted for konferanse mellom familien og oss.

Dødsannonsen
Dødsannonse rykkes vanligvis inn i de aviser det er naturlig å kunngjøre dødsfallet gjennom, og som regel i forkant av seremonien. Vi er behjelpelige med utformingen og sender annonsen til respektive aviser. Se eksempel på dødsannonsen.

Konferanse
Sammen med familien planlegger vi seremonien, og vi bistår familien med alt det som familien ønsker bistand til. Vi gir deretter et prisoverslag.

Overføring
Avdøde overføres til bårerom, og senere til et kapell eller en kirke. I mange tilfeller ønsker familien å følge båren når den overføres.

Varsling av dødsfall
Det er mange instanser som skal varsles etter et dødsfall.
Begravelsesbyrået melder dødsfallet til følgende:

 • Skifteretten/Lensmannen   
 • Trygdekontoret/NAV
 • Folkeregisteret    
 • Sokneprestens kontor
 • Politiet (ved kremasjon)    
 • Kirkevergen

Forretter under seremonien
Vi setter familien i kontakt med forretteren under seremonien. Ofte vil dette være en prest, men det er fullt mulig å velge annerledes. Forretter vil så ta kontakt for å avtale et møte hvor momenter til og utforming av minnetalen gjennomgås.

Seremonien
Vi pynter seremonirommet med lys og blomster som kommer. Familien bør møte i god tid før begravelsen eller bisettelsen begynner. Vi avtaler tidspunkt i forkant.

Takkeannonse
Det er relativt vanlig å rykke inn en annonse for å takke for deltagelse, oppmøte under seremonien, hjelp og støtte. Vi er behjelpelige med dette.

Vi hjelper deg
Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse:

 • Kiste og utstyr.
 • Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet.
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste.
 • Dødsmelding og offentlige papirer.
 • Søknad om gravferdshjelp og transportrefusjon hos NAV.
 • Kontakt med evt. fagforening vedr. stønader.
 • Visning / båreandakt.
 • Fastsettelse av tid / sted for seremoni.
 • Gjøre avtale med prest / taler om seremoni.
 • Formidle dødsannonse(r) i aviser.
 • Trykking av program (sanger) og evt.takkekort.
 • Formidle solosang, solospill, forsanger.
 • Blomster / båredekorasjoner / kranser.
 • Pynting og assistanse i kirken.
 • Transport av båre til kirken / kirkegård.
 • Øvrig transport av kiste evt. urne i inn- og utland.
 • Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted.
 • Avtale tid for urnenedsettelse.
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument.
 • Gravmonument og/eller inskripsjon.
 • Gravlykter og lys.
 • Formidle juridisk bistand vedr. arv og skifte; Her har vi med oss skjemaer for utfylling.
 • Ordne alt også vedr. kremasjon.
 • Minnesamvær; Vi kan være behjelpelig med å bestille egnet lokale, mat og serveringshjelp hvis ønskelig.

Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no