Personlig seremoni

Personlig seremoni er et relativt nytt begrep og brukes om seremonier som ikke er regissert av et trossamfunn / en livssynsorganisasjon.

Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no