Humanistisk gravferd

Eksempel på Humanistisk seremoni / gravferd / bisettelse:

  • musikk/solosang
  • allsang
  • minnetale
  • minneord musikk/solosang
  • utbæring av båren
  • senking av kiste (uten jordpåkastelse)
  • dikt om ønskelig

 

Ved bisettelse senker man om mulig kisten til gulvnivå og avslutter med dikt/musikk

Familien står fritt i samarbeid med taleren fra Human-Etisk Forbund å utføre gravferden etter egne ønsker.

 

Oppdal og Rennebu Begravelsesbyrå - Admin - fagtrykk.no